.

Hotel Novotel Centrum Budapest - Hungary Novotel Hotel

Hotel Novotel Centrum Budapest - Hungary Novotel Hotel
1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.Hoteltelnet Reservation Tel: 00-36-1-2279614   

Hotel Novotel Centrum**** Budapest - AKCIÓS Novotel Centrum Budapest - Budapest Reservation