Hotel Novotel Budapest City ****
Hotel Novotel Budapest City ****
1123 Budapest, Alkotás u. 63-67.
Phone: 00-36-1-2279614

Hotel e-mail