.

City Novotel Hotel - Budapest - Novotel - breakfast - NOVOTEL CITY

City Novotel Hotel - Budapest - Novotel - breakfast - NOVOTEL CITY
1123 Budapest, Alkotás u. 63-67.Hoteltelnet Reservation Tel: 00-36-1-2279614   

Hotel Novotel City**** Budapest - AKCIÓS Novotel City Budapest - Budapest Reservation